Dieren die aangeboden kunnen worden op de regiokeuringen:

  • Ooien die geboren zijn in 2013. Deze dieren komen automatisch op de keuringslijsten.
  • Ooien die geboren zijn vóór 2013 en die nog nooit zijn gekeurd. Deze dieren komen automatisch op de keuringslijsten
  • Ooien die zijn afgekeurd en waarvan de fokker vindt/denkt dat ze zich in positieve zin hebben ontwikkeld.
  • Rammen die geboren zijn in 2013 én die afkomstig zijn uit goedgekeurde ouders. Deze rammen komen automatisch op de keuringslijsten.
  • Rammen die geboren zijn in 2013 én afkomstig zijn uit ouders uit de aangesloten kuddes met een kudde-overeenkomst. Deze rammen komen automatisch op de keuringslijsten
  • Rammen die in 2012 goedgekeurd zijn, dienen in 2014 herkeurd te worden.

Herkeuringsooien dienen vooraf aangemeld te worden bij de stamboekadministratie, zodat ze op de keuringslijst gezet kunnen worden.

Deze rammen dienen vooraf aangemeld te worden bij de stamboekadministratie, zodat ze op de keuringslijst gezet kunnen worden.

  • Rammen die zijn afgekeurd en waarvan de fokker vindt/denkt dat ze zich in positieve zin hebben ontwikkeld.
  • Rammen die in 2011 of eerder niet ter herkeuring zijn aangeboden, kunnen alsnog ter herkeuring aangeboden worden

Uitgesloten van keuring zijn de volgende dieren:

  • Rammen die afkomstig zijn uit (een) afgekeurde of niet gekeurde ouder(s)
  • Rammen die aangekocht zijn van fokkers buiten de vereniging

Indien men van mening is dat een dergelijke ram bijzonder goed is, of indien voldoende aannemelijk gemaakt kan worden dat deze rammen afkomstig zijn van dieren die ooit in het stamboek geregistreerd zijn geweest of raszuiver zijn, kan men een verzoek indienen bij de stamboekadministratie, waarna door de FAC bekeken zal worden of zo'n ram in aanmerking kan komen voor keuring. Dien zo'n verzoek dan ook tijdig in, zodat de ram(men) - indien akkoord - meegekeurd kunnen worden.

Additional information