Alle tenminste 1-jarige rammen die door de stamboekfokkers van de NFDH beoogd worden als potentiële fokram worden gekeurd door keurmeesters van de NFDH. Alleen die rammen die de toets der kritiek kunnen doorstaan krijgen de status goedgekeurd. Deze status is nodig om als toekomstig vaderdier dekdiensten te mogen verrichten. Alleen goedgekeurde stamboekrammen mogen door de stamboekfokkers van de NFDH foktechnisch worden benut, wanneer men de nakomelingen eveneens wil laten opnemen in het stamboek.

Van de fokrammen worden de volgende gegevens weergegeven:

 • Lijstnummer (vergemakkelijkt het zoeken)
 • Stamboeknummer
 • UBN met volgnummer
 • Geboortedatum
 • Keuringsdatum
 • Hoeveelheid geregistreerde dekkingen levenstotaal (maximale toegestane hoeveelheid is 100)
 • Hoeveelste (her)keuring op rij (fokrammen worden voor de duur van 2 jaar goedgekeurd, daarna moet de ram opnieuw gekeurd worden).
 • Genotypering scrapiegevoeligheid (indien bekend)
 • Kleurslag
 • Fokker
 • Eigenaar
 • Alle behaalde predikaten per exterieuronderdeel
 • Totaalpunten

Bij het fokrammenoverzicht van de Schoonebeeker staat er nog een gegeven bij. Indien bekend wordt ook de bloedlijn vermeld, aangegeven met een letter. Schoonebeekerfokrammen met een gemeenschappelijke vader, grootvader, overgrootvader etc. aan vaderszijde hebben eenzelfde letter.

De rammen worden qua exterieur op diverse onderdelen beoordeeld waarbij ieder onderdeel apart voorzien wordt van een predikaat. Dit systeem is vanaf 2004 in werking getreden en gedurende de jaren verder verfijnd. Ieder onderdeel kan beoordeeld worden met: onvoldoende, voldoende, goed, zeer goed en uitmuntend, hetgeen automatisch resulteert in een vaste hoeveelheid punten. Dit geldt voor fokrammen gekeurd vanaf 2006. Fokrammen met een keuringsdatum tot en met 2005 werden gekeurd zonder toevoeging van het predikaat "zeer goed". De onderstaande schema's geven de puntentellingen per ras weer waarop rammen volgens het huidige systeem beoordeeld worden. Er kunnen dus maximaal 100 punten behaald worden, maar dat zal in de praktijk niet of nauwelijks voorkomen.

Ondanks het feit dat rammen op een bepaald onderdeel ook onvoldoende kunnen scoren komt dit predikaat niet terug in de fokrammenoverzichten. De reden hiervoor is simpel; rammen die op 1 of meerdere onderdelen onvoldoende gescoord hebben zijn afgekeurd, en komen dus ook helemaal niet in aanmerking voor opname in deze fokrammenoverzichten. Evenmin komen rammen volgens het huidige keuringssysteem met minder dan 70 punten in aanmerking voor de status "goedgekeurd".

Als gevolg van deze vernieuwde indeling is er relatief strenger gekeurd dan in voorgaande jaren, hetgeen ten goede komt aan de gemiddelde kwaliteit van de fokrammen. Fokrammen die in 2003 en eerder gekeurd werden zijn gemiddeld genomen iets overgewaardeerd ten opzichte van hun jongere lotgenoten. Fokrammen die in 2001 of eerder gekeurd zijn werden nog gekeurd zonder puntentelling, deze rammen kregen de status goedgekeurd of afgekeurd zonder puntenwaardering. Vergelijk op onderdelen met de huidige generatie fokrammen is dan ook helaas niet mogelijk. Alle fokrammen die gekeurd zijn in 2002 en 2003 zijn fokrammen die al wel met een puntentelling gewaardeerd zijn, maar nog niet volgens de bovenstaande schema's. In plaats van 7, 9, 11, 13 of 15 punten voor de kop kon het dier dus in het voorgaande keuringssysteem ook 12 punten behalen. Om onderling vergelijk van de in 2004 gekeurde fokrammen toch mogelijk te maken zijn in dit voorbeeld de 12 punten onderverdeeld in de categorie "zeer goed", terwijl 14 punten valt onder "uitmuntend". Hou daar rekening mee bij het bestuderen van de fokrammenoverzichten.

Naast beoordeling op exterieuronderdelen, wordt de betreffende ram door de keurmeester ook beoordeeld op eigenschappen. Dit zijn het gebit, reproductiekenmerken, erfelijke afwijkingen, conditie en overige kenmerken. Indien één of meerdere van deze onderdelen onvoldoende bevonden wordt, betekent dat automatisch afkeuring van de ram. Alle rammen in de fokrammenoverzichten zijn wat deze eigenschappen betreft in orde bevonden. Dit wordt niet apart vermeldt in de fokrammenoverzichten.

Deze lijst kan een praktisch hulpmiddel zijn om te zoeken naar een geschikte fokram voor eigen gebruik. Ook kunnen de zwakkere en sterkere onderdelen per fokram gemakkelijk vergeleken worden met andere fokrammen. Als men bijvoorbeeld nogal wat ooien heeft met een opmerking op de vacht, krulvachten bijvoorbeeld, is het verstandig een fokram uit te zoeken die tenminste "zeer goed" als beoordeling op de vacht heeft gescoord. Men kan die fokrammen aanvinken die in die kolom "zeer goed" of de volgende kolom, "uitmuntend" zitten op dat onderdeel.

De twee fokrammenoverzichten, voor zowel rammen van het Drents Heideschaap als voor Schoonebeekerrammen, worden met enige regelmaat bijgewerkt.

Indien u als lid interesse heeft in een bepaalde ram en op dat moment niet de beschikking heeft over een ledenlijst waar de eigenaargegevens op vermeld staan kunt u per email contact opnemen met Rob Brummel, de ledenadministrateur van de vereniging. Het emailadres is: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Additional information