Het dekseizoen is voor de rammen een drukke tijd. Dit unieke filmpje laat zien hoe een ram een andere ram, die rustig loopt te grazen, uitdaagt. De uitdaging wordt aangenomen. Na een eerste schermutseling maken de twee vechtersbazen zich op voor het echte werk. Galant wachten ze nog even totdat een ooi op haar dooie akkertje tussen hun door is gelopen ...

 

Additional information