Recent is een nieuw virus (het Schmallenbergvirus) ontdekt dat afgelopen zomer de oorzaak was van diarree en productiedaling bij koeien in Duitsland en Oost-Nederland. Hetzelfde virus lijkt nu de oorzaak te zijn van misvormde lammeren bij schapen: scheve nek, waterhoofd, stijve gewrichten en hersenafwijkingen. De lammeren worden vaak doodgeboren of zijn niet levensvatbaar. Bij tientallen schapenhouders, verspreid over het hele land, zijn dergelijke lammeren geboren. In een aantal daarvan is het virus al aangetoond.

Het virus wordt zeer waarschijnlijk overgebracht door knutten, net als blauwtong. Het is niet waarschijnlijk dat het virus nu nog vaak wordt aangetroffen omdat het 'knuttenseizoen' voorbij is. Schapen kunnen de infectie wel hebben gehad, zonder duidelijke ziekteverschijnselen. Dit is echter niet aan te tonen, omdat het onderzoek op antistoffen tegen het virus (nog) niet mogelijk is. Naast koeien en schapen kunnen mogelijk ook geiten besmet raken.

Voor zover bekend levert het virus geen risico's op voor de volksgezondheid.

Uitgebreidere en actuele informatie is te vinden op de volgende websites:

Mochten er bij u afwijkende lammeren worden geboren, neem dan contact op met uw dierenarts. Registreer ook zelf alle relevante gegevens: geboortedatum, verschijnselen, bijzonderheden, etc. De NFDH wil graag een goed zicht hebben op de ontwikkelingen bij onze rassen. Wij doen daarom een oproep om de afwijkende lammeren ook te melden aan de stamboekadministratie. Dit kan per E-mail.

Het Ministerie van EL&I heeft een meldplicht ingesteld voor houders van dieren die misvormde schapen- of geitenlammeren of kalveren baren. Dit is gedaan om een goed beeld te krijgen van de ernst, aard en geografische verspreiding van het Schmallenbergvirus.  Dierhouders kunnen hun melding doen via het telefoonnummer 045- 5466230 of via de website van de nVWA.

Additional information