Op 15 maart 2012 heeft de NFDH van het Productschap Vee en Vlees de definitieve erkenning voor het bijhouden van een stamboek voor het Drents Heideschaap en de Schoonebeeker ontvangen. De NFDH heeft aangetoond te voldoen aan alle eisen van de Europese verordening voor de erkenning van fokkerijorganisaties.

Additional information