In de schapenhouderij neemt de resistentie tegen ontwormingsmiddelen toe. Een andere ontwikkeling is het toenemende belang van duurzame landbouwpraktijken. Ontwormingsmiddelen hebben een schadelijke invloed op het milieu.

Er is veel onderzoek gedaan naar een duurzame wormbestrijding met zo min mogelijk gebruik van ontwormingsmiddelen. Frequent en routinematig ontwormen van alle dieren is volgens de huidige inzichten achterhaald. Helaas brengen vele schapenhouders dit nog onvoldoende in praktijk.

De syllabus 'Wormen bij schapen en geiten' bevat alles wat de schapenhouder op dit gebied moet weten.

Wormen bij schapen en geiten (pdf)

Additional information